Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  วัดดอยน้อย ตำบลเวียงตาล
  วันที่  20/10/2554
 
 


รายละเอียด
วัดดอยน้อย
บ้านสันทราย หมู่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเรียนรู้
- พระธาตุดอยน้อย และโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในบริเวณวัด
- สักการะพระธาตุดอยน้อยซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน บ้านสันทราย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
- ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยน้อย เดือน 9 แรม 8 ค่ำ (เดือนกรกฎาคม) ของทุกปี
สถานที่ตั้ง บ้านสันทราย หมู่ 1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ผู้ติดต่อประสานงาน หลวงพ่อสุเชษฐสิริสาโร โทร. 0 – 5433 – 9353
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118