Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กิจกรรมเด่น

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563    
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓   
วันที่ ๒ เมษายน 2563 "วันรักการอ่าน"   
กศน.ตำบลห้างฉัตรร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร จัดกิจกรรมอ่านสร้างสุข สู่ชุมชน ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่6 บ้านขามแดง ในวันที่ 28 มิถุนายน 57   
กศน.อำเภอห้างฉัตรได้เข้ารับการประเมินอ่านสร้างสุข ,บ้านหนังสืออัจฉริยะ ฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร   
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทูตการอ่าน และครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้างฉัตร วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ กศน.ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และรับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ตามโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา ปี 2 : อ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ มหานาค กรุงเทพ ฯ   
ห้องสมุดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ วัดหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
เวทีอบรม “การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เครือข่าย กศน. 4 พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   
ห้องสมุดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ วัดบ้านหัวทุ่ง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
กิจกรรมอ่านสร้างสุข ตำบลห้างฉัตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านปันง้าว หมู่ 7 ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
กิจกรรมอ่านสร้างสุข ตำบลแม่สัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านส้มป่อย หมู่ 6ตำบลแม่สัน จังหวัดลำปาง   
2 เมษายน วันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร   
ห้องสมุดเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ วัดสันกำแพง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
งานเปิดโลกทรรศน์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอห้างฉัตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118