Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
แหล่งเรียนรู้

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้อำเภอห้างฉัตร 
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติตำบลวอแก้ว : หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขต 5 (แม่ไพร)
 
กลุ่มเย็บรองเท้าบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล 
วัดดอยน้อย ตำบลเวียงตาล 
วัดพระธาตุม่อนไก่แจ้ 
กลุ่มตีมีดบ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร  
วัดทุ่งบ่อแป้น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ – อัมพาต และปฏิบัติธรรม
ร่มฉัตรหัตถกรรม (สถาบันตรรกกะลา)
วัดปางม่วง
วัดปงยางคก
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118