ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ A.L.T.C. ณ ค่าย จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่  21/03/2558
 
 


รายละเอียด
ในวันที่14 มีนาคม 2558 นายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ A.L.T.C. ณ ค่าย จังหวัดเชียงใหม่
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118