นายจรณชัย วรรณทอง ได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายยุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอแจ้ห่ม ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2558
  วันที่  26/03/2558
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทอง ได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดค่ายยุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอแจ้ห่ม ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2558
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118