นายจรณชัย วรรณทองเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสถานศึกษาอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพและหอประศูนย์สิริกิต ในวันที่ 2 -3 เมษายน 2558
  วันที่  8/04/2558
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทองเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสถานศึกษาอ่านสร้างสุขสู่ชุมชน โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพและหอประศูนย์สิริกิต ในวันที่ 2 -3 เมษายน 2558
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118