การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่  12/05/2558
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่9-15 พฤษภาคม 2558
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118