การประชุมผู้บริหาร/สถานศึกษา กศน. ใขเขตจังหวัด ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2558
  วันที่  2/09/2558
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทองผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร/สถานศึกษา กศน. ใขเขตจังหวัด ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2558
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118