การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
  วันที่  2/09/2558
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทองผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกันยายน ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร โดยมีนายเด็ดดวง อนุกูลนายอำเภอห้างฉัตรเป็นประธานการประชุม
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118