ในวันที่ 13 กันยายน 2558นายจรณชัย วรรณทองเข้าร่วมฝึกอบรมผู้บังคับบัชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 63 ณ สโมสรลูกเสือนาวี
  วันที่  15/09/2558
 
 


รายละเอียด
ในวันที่ 13 กันยายน 2558นายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมฝึกอบรมผู้บังคับบัชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 63 ณ สโมสรลูกเสือนาวี
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118