เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี
  วันที่  18/09/2558
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส จังหวัดนนทบุรี
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118