นายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"ลูกเสือนาวี" รับเกียรติบัตรพร้อมรับสัมฤทธิบัตร ณ สโมสรลูกเสือนาวี อาคารราชนาวีสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
  วันที่  11/01/2559
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทองผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"ลูกเสือนาวี" รับเกียรติบัตรพร้อมรับสัมฤทธิบัตร ณ สโมสรลูกเสือนาวี อาคารราชนาวีสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118