วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมต้อนรับนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนในแต่ละตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวแก้ว ตำบลปงยางคก และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการตีมีดบ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  วันที่  2/02/2559
 
 


รายละเอียด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมต้อนรับนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนในแต่ละตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวแก้ว ตำบลปงยางคก และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการตีมีดบ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118