นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2559
  วันที่  18/02/2559
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับเกียรตินายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกล่าวเปิดพร้อมให้โอวาท ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์นครพนม จังหวัดนครพนม ในวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2559
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118