รับมอบโล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 เมษายน 2559
  วันที่  26/04/2559
 
 


รายละเอียด
นายจรณชัย วรรณทองผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร รับมอบโล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 เมษายน 2559
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118