ประชุมชี้แจง(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561
  วันที่  30/10/2560
 
 


รายละเอียด
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายจรณชัย วรรณทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อรับทราบกรอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. เพื่อประโยชน์ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเซ็นทราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118