ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานผลการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 
รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟ้านางรม หลักสูตร 40 ชั่วโมง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเวียงตาล 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2556 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 
การรายงานการประเมินโครงการประกันปี2556 
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศ ปี2556 
best Practice กศน.ตำบลห้างฉัตร
Best practice ตำบลหนองหล่ม
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนหลักสูตรระยะสั้น “การเขียนพู่กันจีน”
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายงานผลการอบรม ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เพื่อการสื่อสาร ตามโครงการ towaros asean community ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายงานผลการอบรม หลักสูตร"การสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้น" หลักสูตรของเสมสิกขาลัย รหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ เสมสิขาลัย เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กทม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118