ข้อมูลสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2556 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 
การรายงานการประเมินโครงการประกันปี2556 
รายงานการประเมินระบบสารสนเทศ ปี2556 
best Practice กศน.ตำบลห้างฉัตร 
Best practice ตำบลหนองหล่ม  
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนหลักสูตรระยะสั้น “การเขียนพู่กันจีน”
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๕๖
เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายงานผลการอบรม ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เพื่อการสื่อสาร ตามโครงการ towaros asean community ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายงานผลการอบรม หลักสูตร"การสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้น" หลักสูตรของเสมสิกขาลัย รหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ เสมสิขาลัย เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กทม
รายงานผลการอบรม หลักสูตร"ฝึกทักษะการจับประเด็น" หลักสูตรของเสมสิกขาลัย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ เสมสิขาลัย เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กทม
รายงานผลการจัดกิจกรรมKM (knowledge Management )ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ กัชซันขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.แม่ทา จ.ลำพูน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118