ข่าวกิจกรรมผอ.ศูนย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร นำโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับคณะครู บุคคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมเดินขบวน เชียร์ งานกีฬากศนเกมส์.ระดับประเทศ ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาราชนาวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลากร เข้าร่วมกีฬากศน.เกมส์ ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 27-28 สิงหาคม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร
ในวันที่ 25- 26 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 ต่อผู้บริหาร ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร
นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรและตัวแทนนักศึกษาตำบลห้างฉัตรต้อนรับคณะตรวจติดตามกรมบัญชีกลาง เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
วันที่ 14 สิงหาคม กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร วิทยากรโดย ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ผอ.กศนอำเภอห้างฉัตร พร้อมบุคคลากรร่วมกับสกว.และคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยฯจัดกิจกรรมเวทีเสวนาส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งบ้านวอแก้ว ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคลากรเข้าร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จัดเวทีเสวนา ตามโครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน การสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนบ้านขามแดง ณ หมุ่บ้านขามแดง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิพร้อมครูและยุวฑูต เข้าร่วมอบรมกิจกรรมผสานแผนปฏิบัติการระหว่างผู้บริหาร ครูแกนนำ ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนแต่ละสังกัดและนำเสนอตัวอย่างแผนงานปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยตัวแทนจาก ๔ หน่วยงาน ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพฯ
นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร เข้ารับรางวัลโครงการอ่านสร้างสุข ในสถานศึกษา ปี2557 ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 4กรกฏาคม
นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือกศน. ครั้งที่ 2 ได้เข้าร่วมการแสดงรอบกองไฟได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแสดงรอบกองไฟระดับกองจาก 19 กอง 75 สถานศึกษาเป็นตัวแทนค่ายนกเค้าแมว เข้าแสดงรอบกองไฟค่ายใหญ่ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 5000 บาท จาก 12 ค่ายย่อย ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้เข้านิเทศกลุ่มรองเท้าบ้านขามแดง ตามโครงการจัดฝึกอบรมการทำรองเท้าเบื้องต้นให้กับกลุ่มอาชีพสตรี ในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2557 ณ กลุ่มรองเท้าบ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภิห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
กศน.อำเภอห้างฉัตรนำทีมโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรได้ต้อนรับ นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่า สพป.เขต 1 และ กศน.ตำบลเมืองยาว
การประชุมแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานพิธีเปิดโดย ท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน.
โครงการการอบรมค่ายผู้นำต้นแบบของกศน.เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียน รุ่นที่1 NFE Leader Camp for Agricutural Development in Thailand to ASEA (TRANING THE TRAINERS)
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/5 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118