ข่าวกิจกรรมผอ.ศูนย์

ประชุมทำหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ ครูกศน ประจำปี 2557 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2556 ณ กศน จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมจัดทำงบประมาณการต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556 ณโรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนปฏิบัติการประจำปี ณ แม่ต๋ำการ์เด้นฮิลต์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2556
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการประกันคุณภาพและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ตรวจประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดยต้นสังกัด
โครงการสุดยอดการเรียนภาษาคิดวิเคราะห์ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ กรุงเทพฯ
โครงการอบรมล้างพิษในตับ ณโรงแรมสกายปาร์ค หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 28 -30 ตุลาคม 2556
การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานกศน.ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่าหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
วันที่ 7/10/2556
การนิเทศศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มเพาะเห็ดตำบลหนองหล่ม
การนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบซ่อม 1/56 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอห้างฉัตร วันที่ 29 กันยายน 2556
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมผู้บริหารสำนักงานและ กศน.อำเภอผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคเหนือและการบริหารจัดการทุนการศึกษา สำหรับเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง
กศน.อำเภอห้างฉัตร “จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา” ในวันที่ 27 กันยายน 2556
การประชุมคณะกรรมการการเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดในการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/5 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118