โครงการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การโปรโมทสินค้า
  วันที่  17/04/2562
 
 


รายละเอียด
    
ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 กศน.ตำบลแม่สัน ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการโปรโมทสินค้า โดยมี นายมณเฑียร นันทะศรี ครู กศน.ตำบลห้างฉัตร นางสาวสุกัญญา ชัยสงค์ และนางสาวนัฐกานต์ วงศ์ต่อม ครู ศรช.ปงยางคก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลแม่สัน หมู่ที่ 1 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง #ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนค่ะ#
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118