บ้านหนังสือชุมชน ชุมชุนรักการอ่าน
  วันที่  17/04/2562
 
 


รายละเอียด
    
รักการอ่านบ้านหนังสือชุมชน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 มีการบริการหนังสืออ่านนอกเวลา นิตยสาร นวนิยาย ให้บริการประชาชนค่ะ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118