รักการอ่านกศน.ตำบลแม่สัน
  วันที่  17/04/2562
 
 


รายละเอียด
    
มุมรักการอ่านกศน.ตำบลแม่สัน บริการหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือพิมพ์ บริการอินเตอร์เน็ต ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สัน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118