สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  วันที่  21/02/2555
 
 


รายละเอียด
กไหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตรทั้ง 3 ระดับ ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30น. -14.40น. ณโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118