วันอุตุนิยมวิทยา
  วันที่  23/03/2555
 
 


รายละเอียด
วันอุตุนิยมวิทยา
ในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกๆ ปี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) พร้อมด้วยสมาชิกทั้ง 187 ประเทศ รวมทั้งชุมชนอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” ซึ่งถือเป็นวันระลึกถึงการก่อตั้ง องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกในปี 1950 สำหรับปี 2006 หัวข้อ “การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ได้รับพิจารณาให้เป็นหัวข้อสำคัญเพื่อเฉลิมฉลอง “วันอุตุนิยมวิทยาโลก” แห่งปี ทั้งนี้เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนั้นได้เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศ และน้ำ และถือเป็นบทบาทอันสำคัญยิ่งของ WMO และหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของทุกประเทศ ในการที่จะต้องช่วยกันเตรียมพร้อมป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉินทางสิ่งแวดล้อมให้บรรเทาเบาบางลง ทั้งนี้จากสรุปสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติเหล่านี้ ได้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสูงขึ้นเรื่อยๆ

หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118