งานกีฬากศน.อำเภอห้างฉัตรเกมส์
  วันที่  17/04/2562
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลแม่สันนำนักศึกษาเข้าร่วมงานกีฬากศน.เกมส์อำเภอห้างฉัตร
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118