กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ชุมชนสดใส เข้าใจประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด
  วันที่  17/04/2562
 
 


รายละเอียด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลแม่สันจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ชุมชนสดใส เข้าใจประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดลุ่มกลาง ม.2 ต.แม่สัน วิทยากรจากกกต.ลำปาง และ จนท.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง มีการบรรยายเรื่องประชาธิปไตย/การเลือกตั้ง/ศึกษาดูงานในทัณฑฯ
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118