การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากใบตาล
  วันที่  17/04/2562
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลแม่สัน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ ผลิตภัณฑ์จากใบตาล จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่​ 18-22 กุมภาพันธ์​ 2562​ : ณ ศาลาวัดลุ่มกลาง ตำบลแม่สัน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน โดยวิทยากร นางยวง ใจคำท้าว ได้สอนการสานกล่องข้าว
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118