ข่าวกิจกรรม

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากใบตาล   
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ชุมชนสดใส เข้าใจประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด   
รักการอ่านกศน.ตำบลแม่สัน   
บ้านหนังสือชุมชน ชุมชุนรักการอ่าน    
โครงการการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การโปรโมทสินค้า   
การอบรมดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า   
การประชาสัมพัธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลแม่สัน   
การรับสมัครสมาชิกกองทุนบทบาทสตรี   
กศน.ตำบลแม่สันร่วมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย   
การจัดมุมอาเซียนอาเซียนเพื่อการเรียนรู้   
กศน.ตำบลแม่สันรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
การประชุมร่วมกับกลุ่มสตรีอำเภอห้างฉัตรในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบลและระดับจังหวัด   
ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอห้างฉัตร   
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันเด็ก)   
กิจกรรมการพบกลุ่ม   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118